กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน "ชวนน้องมาสวดมนต์ ปีที่ 2 สำนึกรักบ้านเกิด" ระหว่างวันที่ 5 - 30 กันยายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนในเขตอำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โดยวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้รับความเมตตาจากคณะครูอาจารย์ น้องๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านดอนข่า หมู่ที่ 5 ตำบลพราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 นักเรียนจำนวน 77 คน คุณครูอีก 4 ท่าน ได้พร้อมใจกัน สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ดังกึกก้องไปทั้งโรงเรียน ด้วยความสุขกายสบายใจ พร้อมทั้งได้ทำสมาธิ อธิษฐานจิตแผ่ เมตตา ศึกษาเรื่องราวกฏแห่งกรรมผ่านภาพยนตร์ 3 มิติ และได้รับความเมตตาจากท่านผู้ใหญ่ใจดีมอบกองทุนการศึกษา ของขวัญจากใจ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้อง ๆ ในการทำความดียิ่ง ๆ ขึ้น จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน "ชวนน้องมาสวดมนต์ ปีที่ 2 สำนึกรักบ้านเกิด"
ระหว่างวันที่ 5 - 30 กันยายน พ.ศ.2561
ณ โรงเรียนในเขตอำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
โดยวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้รับความเมตตาจากคณะครูอาจารย์ น้องๆ นักเรียน
โรงเรียนบ้านดอนข่า หมู่ที่ 5 ตำบลพราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  
ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 นักเรียนจำนวน 77 คน คุณครูอีก 4 ท่าน 
ได้พร้อมใจกัน สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ดังกึกก้องไปทั้งโรงเรียน 
ด้วยความสุขกายสบายใจ พร้อมทั้งได้ทำสมาธิ อธิษฐานจิตแผ่ เมตตา 
ศึกษาเรื่องราวกฏแห่งกรรมผ่านภาพยนตร์ 3 มิติ   
และได้รับความเมตตาจากท่านผู้ใหญ่ใจดีมอบกองทุนการศึกษา 
ของขวัญจากใจ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้อง ๆ ในการทำความดียิ่ง ๆ ขึ้น  
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/09/2-5-30-2561-5-2561-5-6-77-4-2-3.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2092354287684550

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#กิจกรรมสานสายใยเชื่อมใจบ้านวัดโรงเรียน
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น