กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ชวนน้องมาสวดมนต์ ปีที่ 2 (สำนึกรักบ้านเกิด) เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 คณะครูอาจารย์ได้ชวน น้องๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเลนหมู่ที่ 7 ตำบลพราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ พร้อมใจกัน สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ได้เรียนรู้การทำสมาธิ อธิษฐานจิตแผ่เมตตา ศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิตเรื่องกฏแห่งกรรมผ่านภาพยนตร์ 3 มิติ และได้รับความเมตตาจากท่านผู้ใหญ่ใจดี มอบกองทุนการศึกษา ของขวัญจากใจ อุปกรณ์กีฬา เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ในการทำความดียิ่งๆ ขึ้นไป จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน 
ชวนน้องมาสวดมนต์ ปีที่ 2 (สำนึกรักบ้านเกิด)
เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 
คณะครูอาจารย์ได้ชวน น้องๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเลนหมู่ที่ 7 ตำบลพราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
ระดับชั้นอนุบาล -ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1- 6 นักเรียนจำนวน 140 คน คุณครูอีก 9 ท่าน
ได้พร้อมใจกัน สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คนละ 2 จบ ดังกึกก้องไปทั้งโรงเรียน ด้วยความสุขกายสบายใจ
ได้เรียนรู้การทำสมาธิ อธิษฐานจิตแผ่เมตตา
ศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิตเรื่องกฏแห่งกรรมผ่านภาพยนตร์ 3 มิติ
และได้รับความเมตตาจากท่านผู้ใหญ่ใจดี มอบกองทุนการศึกษา ของขวัญจากใจ อุปกรณ์กีฬา
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ในการทำความดียิ่งๆ ขึ้นไป  
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
http://photoofdays.blogspot.com/2018/09/2-6-2561-7-3.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2094141874172458

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#ชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น