พิธีมอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “สถานประกอบการสว่าง ด้วยศีลและธรรม” รุ่นที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ดำเนินงานโดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายฯ ตามแผนยุทธศาสตร์โครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ และโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีฯ วันเสาร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

พิธีมอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
“สถานประกอบการสว่าง ด้วยศีลและธรรม” 
รุ่นที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ดำเนินงานโดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี
ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายฯ ตามแผนยุทธศาสตร์โครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕
และโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีฯ
วันเสาร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ หอประชุมฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/09/blog-post_5.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2089993234587322

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#วัดเขียนเขต
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น