สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก, สำนักพระปริยัติธรรม, สำนักบริการกลาง, สำนักสื่อDMC สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561

สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก, สำนักพระปริยัติธรรม,
สำนักบริการกลาง, สำนักสื่อDMC
สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/09/dmc-1-2561.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2088214068098572

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#วัดพระธรรมกาย
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น