พิธีเจริญพุทธมนต์และมอบใบประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านที่ร่วมโครงการสวดมนต์ธมจักรกัปวัตนสูตร หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 เชิงคุณภาพ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ชั้น 4 ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ จ.สระบุรี

พิธีเจริญพุทธมนต์และมอบใบประกาศเกียรติคุณ
หมู่บ้านที่ร่วมโครงการสวดมนต์ธมจักรกัปวัตนสูตร
หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 เชิงคุณภาพ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2561
ณ ชั้น 4 ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ จ.สระบุรี
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/09/5-3-2-15-2561-4.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2095861347333844

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น