ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จ.ราชบุรี จัดพิธีทำบุญประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๔ ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์, ถวายภัตตาหาร, ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม, ถวายข้าวสารคิลานเภสัช, ค่ายานพาหนะ แด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ จำนวน ๔๐๐ รูป พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนต้นสมบัติ เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ ให้อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป พิธีปล่อยโค กระบือ ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน วันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จ.ราชบุรี
จัดพิธีทำบุญประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๔
ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์, ถวายภัตตาหาร,
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม, ถวายข้าวสารคิลานเภสัช,
ค่ายานพาหนะ แด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ จำนวน ๔๐๐ รูป
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนต้นสมบัติ เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ ให้อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
พิธีปล่อยโค กระบือ ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน
วันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/09/blog-post_9.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2092268947693084

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น