สำนักพัฒนาทรัพยากร, สำนักการศึกษา และสำนักเผยแผ่ สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักพัฒนาทรัพยากร, สำนักการศึกษา
และสำนักเผยแผ่
สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/12/blog-post_66.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/picturesofaday/posts/2141705512749427

ภาพโดย : joker

#สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น