พิธีถวายสังฆทาน พระสงฆ์ จำนวน 118 วัด และไถ่ชีวิตโคกระบือ ในการประชุมของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 12/2561 ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมสระบุรี วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พิธีถวายสังฆทาน พระสงฆ์ จำนวน 118 วัด และไถ่ชีวิตโคกระบือ
ในการประชุมของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 12/2561
ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมสระบุรี
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/12/118-122561-4-2561.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/picturesofaday/posts/2140249589561686

ภาพโดย : เข่ง

#พิธีถวายสังฆทาน
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น