โครงการสอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

โครงการสอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/12/blog-post_1.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/picturesofaday/posts/2137442193175759

ภาพโดย : nicepikaro

#โครงการสอบธรรมศึกษา
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น