สาธุชนภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร, สำนักบุคคลกลาง, สำนักสื่อสารองค์กร และอาศรมอุบาสก สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สาธุชนภาคตะวันออก ร่วมกับ
สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร, สำนักบุคคลกลาง,
สำนักสื่อสารองค์กร และอาศรมอุบาสก
สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/12/blog-post.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/picturesofaday/posts/2137431669843478

ภาพโดย : nicepikaro

#สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น