สำนักพระปริยัติธรรม, สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก, สำนักบริการกลาง และสำนักศรัทธาภิบาล สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักพระปริยัติธรรม, สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก,
สำนักบริการกลาง และสำนักศรัทธาภิบาล
สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/12/blog-post_80.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/picturesofaday/posts/2139803709606274

ภาพโดย : nicepikaro , pae

#สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น