งานบุญสานสัมพันธ์ชาวศิวิไลซ์ Big Cleaning Day วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มงคลเศรษฐีอาเขต เมืองแก้วมณี ต.คลองสาม จ.ปทุมธานี

งานบุญสานสัมพันธ์ชาวศิวิไลซ์
Big Cleaning Day
วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ มงคลเศรษฐีอาเขต เมืองแก้วมณี
ต.คลองสาม จ.ปทุมธานี
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/12/blog-post_6.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/picturesofaday/posts/2141020122817966

ภาพโดย : nicepikaro

#งานบุญสานสัมพันธ์ชาวศิวิไลซ์
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น