สำนักต่างประเทศ, สำนักองค์ประธาน และสำนักศรัทธาภิบาล สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักต่างประเทศ, สำนักองค์ประธาน
และสำนักศรัทธาภิบาล
สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/12/blog-post_96.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/picturesofaday/posts/2137929309793714

ภาพโดย : วัลลภ , อดิเรก

#สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น