สำนักสาธารณูปการ, สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก และสำนักสื่อธรรมะ สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักสาธารณูปการ, สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก
และสำนักสื่อธรรมะ
สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/12/blog-post_5.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/picturesofaday/posts/2139809879605657

ภาพโดย : nicepikaro

#สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น