การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดแสดงนิทรรศการวัดตัวอย่าง, นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดแสดงนิทรรศการวัดตัวอย่าง, นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส จังหวัดปทุมธานี
พิธีถวายปัจจัยสมทบบุญทอดกฐินสามัคคี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ
วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ อาคารโถงช้าง
วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
จัดโดย คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายฯ
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/12/blog-post_4.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/pg/picturesofaday/photos/?tab=album&album_id=2139745079612137

ภาพโดย : suwan , nicepikaro , pommpoko

#โครงการวัด-ประชา-รัฐสร้างสุข
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น