สำนักสื่อสารองค์กร, สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร และสำนักบุคคลกลาง สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักสื่อสารองค์กร, สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร
และสำนักบุคคลกลาง
สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
🇹🇭
ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://photoofdays.blogspot.com/2018/12/blog-post_15.html

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
https://www.facebook.com/picturesofaday/posts/2141689656084346

ภาพโดย : ชา-อุ่นๆ

#สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น