บวชเรียนเพียรสร้างบารมี ⚙ โครงการบรรพชาสามเณรประเทศกัมพูชาจำนวน 1,000 รูป ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 Battambang Province ,Cambodia วันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561

บวชเรียนเพียรสร้างบารมี

โครงการบรรพชาสามเณรประเทศกัมพูชาจำนวน 1,000 รูป
ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
Battambang Province ,Cambodia
วันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/fU86pR

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2rmbFOj

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#โครงการบรรพชาสามเณรต่างประเทศ
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น