สัมมนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี เพื่อรับทราบนโยบายและแนวงทางปฏิบัติงานขับเคลื่อน โครงการ ๒๐๐ ห้องเรียนต้นแบบ สู่ ๖๖ โรงเรียนต้นแบบ รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ มุ่งสู่ประเทศไทย ๔.๐ วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมฯเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สัมมนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี
เพื่อรับทราบนโยบายและแนวงทางปฏิบัติงานขับเคลื่อน
โครงการ ๒๐๐ ห้องเรียนต้นแบบ สู่ ๖๖ โรงเรียนต้นแบบ
รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ มุ่งสู่ประเทศไทย ๔.๐
วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หอประชุมฯเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/4rKqJu

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2rnVXRH

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#สัมมนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น