พิธีวางศิลาเริ่มสถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรมนครวัด ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งแรก ของพระราชอาณาจักรกัมพูชา วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

ยิ่งกว่าทึ่ง เมื่อเริ่มพิธีฝนก็หยุดทันที

พิธีวางศิลาเริ่มสถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรมนครวัด
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งแรก ของพระราชอาณาจักรกัมพูชา
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/DLQAXX

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2riZeBW

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#พิธีวางศิลาเริ่มสถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรม
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น