พิธีบวชศีลวัตตี(อุบาสิกาแก้ว) จำนวน 220 ท่าน ณ วัดรัตนโสภณ หรือวัดโกงกาง จังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บวชศีลวัตตี(อุบาสิกาแก้ว) ช่างสง่างามด้วยอาภรณ์สีขาว
🇰🇭
พิธีบวชศีลวัตตี(อุบาสิกาแก้ว) จำนวน 220 ท่าน
ณ วัดรัตนโสภณ หรือวัดโกงกาง จังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/phcnto

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2wuQkqY

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#โครงการบรรพชาสามเณรต่างประเทศ
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น