พิธีบรรพชาสามเณรจังหวัดไพลินจำนวน 242 รูป และพิธีบวชศีลวัตตี จำนวน 220 ท่าน โดยมี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน คือ Phan Chanthul เป็นประธานในการพิธีขอบรรพชา และคุณพรสรร กำลังเอก ผู้แทนจากประเทศไทย ณ วัดรัตนโสภณ หรือวัดโกงกาง จังหวัดไพลิน วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ปลื้มปริ่ม อิ่มในบุญกุศล
🇰🇭
พิธีบรรพชาสามเณรจังหวัดไพลินจำนวน 242 รูป
และพิธีบวชศีลวัตตี จำนวน 220 ท่าน
โดยมี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน คือ Phan Chanthul เป็นประธานในการพิธีขอบรรพชา
และคุณพรสรร กำลังเอก ผู้แทนจากประเทศไทย
ณ วัดรัตนโสภณ หรือวัดโกงกาง จังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/GtiusS

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2G5PPmN

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#โครงการบรรพชาสามเณรต่างประเทศ
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น