ตักบาตรสามเณรจำนวน 242 รูป กลางเมืองไพลิน ประเทศกัมพูชา วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การให้ทานที่มีอานิสงส์มาก
1.วัตถุบริสุทธิ์ 2.บุคคลบริสุทธิ์ 3.เจตนาบริสุทธิ์
Cr. https://dmc.tv/a7980
🇰🇭
ตักบาตรสามเณรจำนวน 242 รูป
กลางเมืองไพลิน ประเทศกัมพูชา
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/KXLnvY

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2jXGuVr

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#โครงการบรรพชาสามเณรต่างประเทศ
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น