ตักบาตรสามเณรใหม่จำนวน 242 รูป กลางเมืองไพลิน ประเทศกัมพูชา วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มาก
(องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๓๕/๔๓)
🇰🇭
ตักบาตรสามเณรใหม่จำนวน 242 รูป
กลางเมืองไพลิน ประเทศกัมพูชา
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/ovCQK4

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2rFh4A5

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#โครงการบรรพชาสามเณรต่างประเทศ
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น