ตักบาตรสามเณรใหม่จำนวน 303 รูป จังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ตักบาตรสามเณรใหม่จำนวน 303 รูป
จังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
🇰🇭

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/NR4QDG

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2jP666y

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#โครงการบรรพชาสามเณรต่างประเทศ
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น