พิธีตักบาตรสามเณร 242 รูป กลางเมืองไพลิน ประเทศกัมพูชา วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ททมาโน ปิโย โหติ ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก
🇰🇭
พิธีตักบาตรสามเณร 242 รูป
กลางเมืองไพลิน ประเทศกัมพูชา
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/hFJLT1

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2rLgWzb

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#โครงการบรรพชาสามเณรต่างประเทศ
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น