พิธีตักบาตรและถวายสังฆทาน วันที่ 28 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ในโครงการบรรพชาสามเณร 100 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดรางกุฏวรวิหาร หมู่บ้านรางกุฏ ต.รามุ อ.ก๊อกบาซ่า เมืองจิตตะกอง ประเทศบังกลาเทศ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประทับใจจัง สามเณรบังคลาเทศ
ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม

พิธีตักบาตรและถวายสังฆทาน
วันที่ 28 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ในโครงการบรรพชาสามเณร 100 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา
ณ วัดรางกุฏวรวิหาร หมู่บ้านรางกุฏ ต.รามุ อ.ก๊อกบาซ่า เมืองจิตตะกอง ประเทศบังกลาเทศ
ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/ANRafH

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2FvXZo4

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#โครงการบรรพชาสามเณรต่างประเทศ
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น