เชิญชื่นชมขบวนแห่นาครอบเมืองไพลิน 🇰🇭 ในโครงการบรรพชาสามเณรจังหวัดไพลินจำนวน 242 รูป และบวชอุบาสิกาแก้ว (ในภาษากัมพูชาจะใช้คำว่า ศีลวัตตี) จำนวน 220 ท่าน โดยมี คุณเสา มุนีรัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายพุทธศาสนา และคุณพรสรร กำลังเอก ผู้แทนจากประเทศไทย พร้อมทั้งคณะท่านเจ้าภาพจากทั่วราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมพิธีแห่นาคในใจกลางเมืองไพลิน ประเทศกัมพูชา

เชิญชื่นชมขบวนแห่นาครอบเมืองไพลิน
🇰🇭
ในโครงการบรรพชาสามเณรจังหวัดไพลินจำนวน 242 รูป
และบวชอุบาสิกาแก้ว (ในภาษากัมพูชาจะใช้คำว่า ศีลวัตตี) จำนวน 220 ท่าน
โดยมี คุณเสา มุนีรัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายพุทธศาสนา และคุณพรสรร กำลังเอก ผู้แทนจากประเทศไทย
พร้อมทั้งคณะท่านเจ้าภาพจากทั่วราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมพิธีแห่นาคในใจกลางเมืองไพลิน ประเทศกัมพูชา

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/ihyg66

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2wtojjr

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#โครงการบรรพชาสามเณรต่างประเทศ
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น