พิธีตัดปอยผม และปลงผมธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล โครงการธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๖ ภาคฤดูร้อน วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พิธีตัดปอยผม และปลงผมธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล
โครงการธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๖ ภาคฤดูร้อน
วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/nyV1Wq

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2HhLTBf

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น