กิจกรรมรวมใจสามเณรไทเลย 4.0 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จังหวัดเลย ๑ ตำบล ๑ วัดศูนย์บวช ประจำปี ๒๕๖๑ วันอาทิตย์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดศรีอุดมวงศ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

กิจกรรมรวมใจสามเณรไทเลย 4.0
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จังหวัดเลย 
๑ ตำบล ๑ วัดศูนย์บวช ประจำปี ๒๕๖๑
วันอาทิตย์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑
ณ วัดศรีอุดมวงศ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ประธานสงฆ์ : พระเดชพระคุณ พระราชปรีชามุนี
เจ้าคณะจังหวัดเลย
ประธานฆราวาส : นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/rVsiUY

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2qryC1S

ภาพโดย : วิเวก ช่างภาพประจำศูนย์ปฎิบัติธรรมแก้วเมืองเลย
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น