พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๑ อุปถัมภ์โดย นพ.ภานุเมศ - พญ.สุนีย์ - ด.ช.กล้าตะวัน - ด.ญ.จินดามณี ศรีสว่าง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ และ ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดบ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๑
อุปถัมภ์โดย นพ.ภานุเมศ - พญ.สุนีย์ - ด.ช.กล้าตะวัน - ด.ญ.จินดามณี ศรีสว่าง 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ และ ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ วัดบ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/foct5v

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2HkvagU

ภาพโดย : สิทธิชัย ,ยุทธการ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น