พิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณรกว่า ๔๐๐ รูป อ.แม่ลาน้อย และ พิธีถวายพระบรมสารีริกธาตุเครือข่ายพระธรรมจาริก ๒๒ อาศรม/วัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ถนนสายใหม่เลี่ยงน้ำลา (หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันย์) อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

พิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณรกว่า ๔๐๐ รูป อ.แม่ลาน้อย
และ พิธีถวายพระบรมสารีริกธาตุเครือข่ายพระธรรมจาริก ๒๒ อาศรม/วัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ถนนสายใหม่เลี่ยงน้ำลา (หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันย์) อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
จัดโดย เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย พ่อค้าประชาชน ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/vZLYej

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2Hk5H9H

ภาพโดย : สิทธิชัย / ยุทธการ
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#ตักบาตรแม่ลาน้อย
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น