พิธีตัดปอยผม และปลงผมธรรมทายาท โครงการเตรียมบวชเรียนพระปริยัติสามัญ สามเณรยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๖ วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

สามเณร คือ นักบวชชายในพระพุทธศาสนาที่มีอายุน้อย ยังมิได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ

พิธีตัดปอยผม และปลงผมธรรมทายาท
โครงการเตรียมบวชเรียนพระปริยัติสามัญ สามเณรยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๖
วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/ScHY2a

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2GMHrO7

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น