พิธีเวียนประทักษิณ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน 7 รุ่น ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2561

พิธีเวียนประทักษิณ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน 7 รุ่น
ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ 
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2561
*
7 โครงการบวช ประกอบด้วย 
1.บวชสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา 
2.บวชสามเณรยุวธรรมทายาท
3.บวชสามเณรยุวพุทธศาสตร์ 
4.บวชธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 46 
5.บวชสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท
6.บวชสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม 
7.บวชธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/dvQc64

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2Hz94r5

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น