พิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาทภาคฤดูร้อน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสกลนคร อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561

วัยเด็กเป็นวันที่เหมาะต่อการเรียนรู้ และเป็นวัยที่สำคัญที่สุดในการบ่มเพาะคุณธรรม
เพราะเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวสะอาด พร้อมที่จะรองรับความดีงามต่าง ๆ เข้าไปในจิตใจได้โดยง่าย

พิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาทภาคฤดูร้อน
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสกลนคร 
อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/2Gnnxm

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2HbH52N

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น