พิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาทภาคฤดูร้อน ศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น อ.เมือง จ.นราธิวาส วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วัดโคกเคียน

เป็นปลื้มกันถ้วนหน้า บรรพชาสามเณรนราธิวาส

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ 2561 - 14 เมษายน พ.ศ. 2561
ศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น อ.เมือง จ.นราธิวาส ร่วมกับ วัดโคกเคียน จัดอบรมสามเณรยุวธรรมทายาทภาคฤดูร้อน 
โดยมีเยาวชนในจังหวัดนราธิวาสให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 53 รูป  การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างผู้นำเยาวชนในจังหวัดนราธิวาส
ให้เป็นเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม และธำรงค์ไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาในจังหวัดนราธิวาสให้มั่นคงสืบต่อไป
และในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมานาคธรรมทายาทได้รับการบรรพชา ณ วัดโคกเคียน
โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน

โดย ในภาคเช้า : พิธีตัดปอยผม ได้รับความเมตตาจาก
พระมหาสมชาย วิริยวโร เจ้าคณะอำเภอยี่งอ-บาเจาะ เดินทางมาเป็น (ประธานสงฆ์ ) 
และ พระสมุห์ทศพล ขนฺติธโร เจ้าอาวาสวัดโคกเคียน รักษาการเจ้าคณะตำบลยี่งอ-บาเจาะ
นายมนัส ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส   
เดินทางมาเป็น(ประธานผ่ายฆารวาส)

ภาคบ่าย : พิธีเวียนประทักษิณ ขอขมาผู้ปกครอง รับผ้าไตร 
และบรรพชาได้รับความเมตตาจาก
พระเดชพระคุณ พระครูพิพัฒนบุญเขต เจ้าคณะอำเภอเมืองนราธิวาส 
เจ้าอาวาสวัดเขานาคา (เป็นประธานฝ่ายสงฆ์)
และนางดวงพร สุวรรณมณี
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส (เป็นประธานฝ่ายฆราวาส)

ศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นจึงขอแสดงความขอบคุณต่อหน่วย
งานต่างๆทั้งภาคคณะสงฆ์ ราชการ และเอกชน อาทิ สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นราธิวาส องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน กองทัพเรือจังหวัดนราธิวาส ชุมชนโคกเคียน
เพจช่างภาพ 1 บาท ร้าน Atstudio design
และอีกหลายหน่วยงานที่ไม่ได้กล่าวถึง ที่ให้การสนับสนุนจนทำให้การอบรมสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/PpYj22

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2EfOCIi

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#บรรพชาสามเณรนราธิวาส
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น