พิธีตัดปอยผมธรรมทายาท โครงการอบรมยุวธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๗ ,มัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๓ ,ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๖ ภาคฤดูร้อน วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พิธีตัดปอยผมธรรมทายาท
โครงการอบรมยุวธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๗
,มัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๓
,ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๖ ภาคฤดูร้อน
วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/vDzkjT

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2qegVTi

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น