พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการ ยุวชนรอบวัด รุ่นที่ ๒ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
โครงการ ยุวชนรอบวัด รุ่นที่ ๒
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยได้รับความเมตตาจาก
พระครูอรรถธรรมโฆสิต เป็นพระอุปัชฌาย์

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/ddqWyb

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2EjEQ81

ภาพโดย : วิเวก ช่างภาพศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองเลย
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น