พิธีขอขมา มอบผ้าไตร และบรรพชา โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี จ.สระบุรี วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พิธีขอขมา มอบผ้าไตร และบรรพชา
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี จ.สระบุรี
วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/g1Lna3

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2v87z0A

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น