พิธีมอบพระของขวัญ และใบประกาศเกียรติคุณ แด่คณะสงฆ์ พระธรรมยาตราฯ โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๖ “รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พิธีมอบพระของขวัญ และใบประกาศเกียรติคุณ
แด่คณะสงฆ์ พระธรรมยาตราฯ
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๖ “รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕”
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot
https://goo.gl/ieRKrV

ชมภาพชุดที่ Link Facebook
http://bit.ly/2GL3GQi

ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี

#ธรรมยาตราปีที่6
#ภาพดี ๆ ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น