พิธีตักบาตรสามเณร ๓๐๐ รูป และพิธีทอดผ้าป่าปฐมเริ่มสร้างกุฏิสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี ณ อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พิธีตักบาตรสามเณร ๓๐๐ รูป และพิธีทอดผ้าป่าปฐมเริ่มสร้างกุฏิสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี ณ อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประธานบุญพิธี : กัลยาณมิตรนพรัตน์ - บุญชม - สุวรรณา พันธุ์แตง ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot https://goo.gl/HrNJA4 ชมภาพชุดที่ Link Facebook http://bit.ly/2qdTzxp ภาพโดย : ช่างภาพศูนย์ภาพนิ่ง ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน สำนักสื่อดีเอ็มซี #พิธีทอดผ้าป่าปฐมเริ่ม #ภาพดี ๆ ๐๗๒ #ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น